Jak se nepodceňovat a najít správný balanc?

Foto: Freepik

Jak se nepodceňovat a najít správný balanc?

Všimli jste si někdy, že je pýcha tabu? Když je někdo pyšný, znamená to, že je arogantní? Není to překvapující, protože křesťanství nás učí, že je pýcha nejhorší ze všech hříchů. I když nejste věřící, mnoho lidí se naučilo spojovat pýchu s arogancí, dokonce s narcismem. Začali jsme se pilně snažit působit hrdě a vypěstovali jsem si odpor k těm, kteří svou pýchu neskrývají.

Mnozí z nás mají sklon své úspěchy bagatelizovat nebo se dokonce bát pociťovat radost. Vidíme to všude kolem sebe, jak se lidé omlouvají příliš často. Člověk, který se pořád omlouvá, ve skutečnosti potřebuje více hrdosti nebo jasnější pochopení toho, co dělá správně.

Jak vypadá správná hrdost?

Hrdost prožíváme, když jsme dosáhli něčeho důležitého nebo pro nás cenného. U mnoha z nás to může přijít po procesu, kdy děláme něco nového nebo obtížného, například si poprvé dovolíme přijít do kontaktu se ztrátou.

Pýcha se pak stává známkou toho, že jsme udělali něco dobrého nebo pravdivého. Jsme hrdí na to, že jsme jednali statečně. Jsme na sebe hrdí, že jsme přijali něco bolestného. Pýcha je často prodloužením naší lásky. Cítíme se hrdí na své blízké, když vidíme jejich úspěch. A když se cítíme hrdí sami na sebe, může to být známkou počínajícího soucitu se sebou.

Kde se pýcha stává problémem

Možná, že se pýcha stává smrtelným hříchem, když není v souladu se skutečným úspěchem. Křesťané učí, že pýcha pramení z toho, že neuznáváme Boha nebo něco většího, než jsme my sami, jako tvůrce tohoto úspěchu. Tato myšlenka slouží k udržení pýchy na uzdě a jejím cílem je vyvážit nás smyslem pro pokoru. Koneckonců my lidé máme sklon přikrášlovat. Kvůli své pýše můžeme mít sklon rozšiřovat svůj pocit úspěchu nad rámec toho, co si zasloužíme.

Pýcha se stává nezdravou, když si zkreslujeme svůj pocit úspěchu a pokud si přisuzujeme více zásluh, než si zasluhujeme. Například jsme zvládli jeden test a zkreslíme si to do představy, že bychom mohli zvládnout všechny testy nebo že jsme nyní odborníkem na danou látku. Naopak bychom se měli cítí hrdí, že jsme ukázali své znalosti, ale nic víc. Klíčem k úspěchu je nepředbíhat.

Jak bylo zmíněno výše, můžeme také podceňovat, ba dokonce snižovat hodnotu svých úspěchů, což může zanechat zkreslený dojem o nás. Správná hrdost je jasné a přesné zhodnocení naších výsledků, pokud jsou oprávněné. Bohužel v životě existuje mnoho zkušeností, které nás mohou vést k nesprávnému sebehodnocení.

Závěr

Dosažení té hrdosti, která nás nepovznáší ani neznehodnocuje, je skutečně těžké. Není toho možné dosáhnout, když nemáme jasnou představu o sobě samých a o tom, čeho si vážíme. Můžeme vždy na chvíli zpomalit a ověřit si, co chceme. Poté, co si uděláme čas na naslouchání a ujasníme si své záměry, můžeme provést poctivou „inventuru“ svých činů. Z tohoto místa vědomé upřímnosti může vzejít ta pravá hrdost.

Zdroje: https://www.mindbodygreen.com/articles/what-is-healthy-pride; Freepik.com

0 Komentářů

Napište komentář